Čo sa stalo s naším životom?

Pakáreň (1991)

Pakáreň (1991)

Slobodná Európas názvem Pakáreň. Je to opus vydaný vespolupráci s uměleckou agenturou Rock, Pop, Jazz v ČSFR.

Rubriky