Nebezpečný pocit

Zvedavý som čakal čo sa stane
niečo čo je mimo nás
bol to nový,nebezpečný pocit
ako oheň,bolesť a mráz…

Bol som pri tom keď si chcela odísť
počul som tvoj hlas
je to nový,nebezpečný pocit
ako oheň, bolesť a mráz…

Rubriky