Stará sladovňa

Už roky chodievame každý večer na pivo
aby sme tam na chvílu zabudli na život
máme svoje staré miesto dole v podzemí
tam každý hneď zabudne na všetky problémy

Ououou stará sladovňa

Všetci sa nás vypytujú čo v tom vidíme
prečo tam bez prestania každý večer sedíme
chceme si užiť aspoň trocha radosti
a tak pivom zalievame všetky starosti

Rubriky